Skip to content

Det sikreste valget

Sikkerhetsmakulering AS sin visjon er “Det sikreste valget”. Denne visjonen forplikter. Vi arbeider hver dag for at våre kunder skal være trygge på at deres sensitive informasjon, om det er på papirdokumenter eller elektroniske lagringsmedier, blir håndtert på en sikker og profesjonell måte.

VÅRE TJENESTER​

Vi kan tilby flere typer makuleringstjenester, alt etter dine spesifikke behov. I tillegg til å makulere papirdokumenter, destruerer vi også alle typer elektroniske lagringsmedier innenfor de strenge kravene lovverket setter. Vi tar også på oss rydding og destruksjon av ditt arkiv. Vi tilbyr også rådgivingstjeneste innenfor sikkerhetsmakulering.

Makulering av papir

Uansett om du skal destruere emballasje eller hemmelige dokumenter, står vi klare til å hjelpe deg med vår ekspertise.

Makulering av harddisker, mobiltelefoner og minnepenner

I tillegg til å ta imot papir, makulerer vi også digitale arkiv og alt som har et lagringsminne.

Arkivrydding

Det blir fort store mengder med papir, minnepenner og harddisker på kontoret. Når dere skal rydde i arkivene er vi en god samarbeidspartner.

Om Sikkerhetsmakulering

Sikkerhetsmakulering AS sørger for sikker henting, transport og destruksjon. Deretter tar vi vare på ressursene i avfallet, slik at dette kan bli til nye råvarer. Selskapet har mer enn 4 500 kunder rundt om i hele Norge, og vi har alle nødvendig sikkerhetsgodkjenning og sertifikater for å håndtere ditt materiale på en sikker og trygg måte.

Våre tjenester

Vi har flere makuleringstjenester, alt etter dine spesifikke behov. Se alle våre tjenester innen sikkerhetsmakulering og destruksjon.

Sikkerhet & GDPR

Myndighetene stiller strenge krav til bl.a. personopplysninger, og dette er regulert i egen lovgivning gjennom personopplysningsloven. Ved å benytte deg av Sikkerhetsmakulering AS sine tjenester, er du trygg på at alle forhold rundt personvern og GDPR blir ivaretatt.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi en god løsning for deg og din bedrift. Vi har filialer i Oslo, Bergen, Sandnes, Trondheim og Porsgrunn.

SIKKERHET OG GDPR

Ved å benytte vår sikkerhetsmakuleringstjeneste er du trygg på at alt blir tatt hånd om på en sikker måte. Myndighetene stiller strenge krav til bl.a. personopplysninger, og dette er regulert i egen lovgivning, personopplysningsloven. Ved å benytte deg av Sikkerhetsmakulering AS sine tjenester, er du trygg på at alle forhold rundt personvern og GDPR blir ivaretatt. 
LOVER OG FORSKRIFTER
TRYGG, SIKKER OG BÆREKRAFTIG HÅNDTERING
HÅNDTERING AV SENSITIVE DOKUMENTER
PERSONLIG OPPFØLGING

Aktuelt

De siste nyhetene og aktuelt stoff fra Sikkerhetsmakulering

Sporing av markuleringsbeholdere

Strekkode

Hver beholder er utstyrt med en unik strekkode/ID nummer

Sporingssystem

Prosess kan spores/følges via vårt sporingssystem

Prosess kan spores/følges via vårt sporingssystem

Ved henting av beholdere blir kode skannet inn på håndterminal og knyttet til returtransport