5 gode grunner til å makulere IT-utstyr

Er det mulig å resirkulere IT-utstyr på en måte som både ivaretar sikkerhet og miljø? Ja, sier vi! Her er fem grunner til hvorfor du børe sende dine gamle lagringsenheter til oss i Sikkerhetsmakulering. 

1. Det ivaretar sikkerheten i din bedrift

Sensitiv informasjon kan lett komme på avveie og ramme både enkeltpersoner og virksomheter. Derfor bør alle ha sikre løsninger for håndtering av data og personvern. Hos oss håndteres alle oppdrag internt, med egne sikkerhetsgodkjente sjåfører, egen direktetransport og egne sikrede anlegg. På den måten sørger vi for at alt blir makulert og slettet på en sikker og trygg måte i eget hus. 

2. Det gir elektronikk nytt liv

Gamle laptoper og telefoner har en tendens til å bli liggende å samle støv. Noen er riktignok flinke og leverer de til miljøstasjoner, men glemmer kanskje å slette dataen på forhånd. Data som fort kan havne i feil hender. Når det gjelder IT-utstyr, er det beste vi kan gjøre for miljøet å forlenge levetiden til enhetene. Derfor har vi som mål at så høy andel som mulig av det vi mottar kan finne veien tilbake til en ny bruker. 

3. Verdifulle råvarer forblir i kretsløpet

Alle lagringsmedier som ikke kan brukes på ny kvernes lokalt i vår produksjon, før mikroskopiske biter sendes videre til resirkulering. På denne måten sørger vi for at både elektronikk og råmaterialer finner veien tilbake i verdikjeden. 

mikroskopiske biter

4. Det reduserer klimaavtrykket

Den største miljøpåvirkningen fra IT-utstyr kommer fra selve produksjonen. Resirkulering av råvarer og metaller er mye mer bærekraftig enn å utvinne nye. Stena Recycling, vårt morselskap, er en av Europas største og ledende aktører for gjenvinning av elektronisk avfall. Stena har investert i høyteknologiske produksjonslinjer som sørger for at gjenbruk og gjenvinningsgraden av elektronikk ligger svært høyt. 

5. Det er lettvint!

Alt dere trenger å gjøre er å legge lagringsenhetene dere ikke har bruk for i en sikker beholder levert av oss, så fikser vi resten!

Eksempler på vanlige lagringsenheter: 

sikkerhetsmakulering nettbrett og mobil

Mobiler og nettbrett

sikkerhetsmakulering desktop og laptop

PC og laptop

sikkerhetsmakulering server og hardisker

Harddisker og servere

sikkerhetsmakulering cd dvd minnepenner

CD’er, DVD’er og minnepenner

I gode hender

Så, finn frem alt dere har av gammelt IT-utstyr og la oss ta hånd om det. Vi sørger for at din sikkerhet er ivaretatt til punkt og prikke, og ikke minst at behandlingen av det vi mottar er til det beste for miljøet.

Les mer om hvor sikkert og grønt det hele foregår her.

NB: Elektronikk leveres i egne beholdere og må ikke blandes med papir. Ta kontakt med vår kundeservice for mer informasjon.