Skip to content

Nå er vi ISO-sertifiserte!

Da Sikkerhetsmakulering AS ble etablert i mai 2020, hadde vi en ambisjon om å bli den foretrukne landsdekkende leverandøren av destruksjon av sensitivt materiale. Vi etablerte tidlig en visjon for å vise at vi er vårt ansvar bevisst. Vår visjon, «Det sikreste valget», mener vi er en ambisiøs og tydelig visjon, som brukes av alle i Sikkerhetsmakulering AS. Fra sjåfører, operatører og salg – til kundeservice og administrasjon.

Vi tar daglige grep for å utvikle oss videre, og forankre vår visjon «Det sikreste valget», ut mot våre samarbeidspartnere og kunder. Det er derfor med stor stolthet vi kan fortelle at Sikkerhetsmakulering AS nå har fått godkjent sertifisering fra Det Norske Veritas (DNV) på to viktige standarder:

  • ISO 27001:2013 – Informasjonssikkerhet
  • ISO 9001:2015 – Kvalitet

Som den ledende aktøren innenfor makulering og destruksjon av sensitiv informasjon er det helt avgjørende at vi har prosesser og rutiner som sikrer at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie. Dette både våre kunders sensitive informasjon og vår egen interne informasjon. Det er med stolthet vi kan informere om at Sikkerhetsmakulering AS er en av omlag 150 bedrifter i Norge, og en rundt av 15 000 bedrifter i Europa som er sertifisert i ISO 27001 – Informasjonssikkerhet.

ISO 27001 er en internasjonal standard for implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet. Denne standarden er utarbeidet for å stille krav til etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet. Et ledelsessystem for informasjonssikkerhet bevarer konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjon ved å benytte en risikostyringsprosess, som gir tillit hos interesseparter ved at risikoen er tilstrekkelig håndtert.

Vi er svært stolte av å ha gjennomført forberedelser og fullført sertifiseringsprosessen, kun med hjelp av interne ressurser i selskapet. Det å gjennomføre prosessen med egne ressurser er et helt bevisst valg, nettopp for å styrke forståelse og eierskap for standardene i hele organisasjonen.

Kort fortalt betyr det at:

  • Vi gir deg jevn og god kvalitet
  • Vi arbeider med kontinuerlig forbedring og effektiv ressursstyring
  • Vi møter deg og dine krav
  • Vi jobber aktivt med risikoanalyser, avvik og forbedringer

Dette betyr også at vi tar sikkerheten på alvor, og jobber med et robust rammeverk for å håndtere sikkerhetsrisiko med overholdelse av alle relevante lover og forskrifter. Dette sikrer at organisasjonen er teknisk, organisatorisk og prosessmessig fundamentert for å leve opp til den tilliten som kundene viser oss. Våre sertifiseringer viser vårt sterke engasjement for kvalitet og sikkerhet, og vi er klare til å levere løsninger som møter dine unike behov.

Sikkerhetsmakulering AS – «Det sikreste valget»

FLERE NYHETER

Takk til alle våre kunder!

Kundeundersøkelser er vårt grunnlag for kontinuerlig forbedring og derfor gjennomførte vi en kundeundersøkelse i oktober 2022. Sikkerhetsmakulering skal være «det sikreste valget»