Skip to content

Takk til alle våre kunder!

Kundeundersøkelser er vårt grunnlag for kontinuerlig forbedring og derfor gjennomførte vi en kundeundersøkelse i oktober 2022. Sikkerhetsmakulering skal være «det sikreste valget» for våre kunder, og derfor var vi veldig spente når vi gjennomførte vår første kundeundersøkelse siden oppstarten av Sikkerhetsmakulering AS. Vi er ydmyke og svært stolte over resultatene. Kundene våre har gitt oss svært gode tilbakemeldinger i undersøkelsen.

Vi har gleden av å presentere våre resultater for dere.

Vi skal naturligvis ikke presentere alle detaljer i undersøkelsen, men holde oss til å presentere de to viktigste parameterne i deres tilbakemeldinger, Net promoter Score (NPS) og Overall Satisfaction. Vi stilte følgende spørsmål:

  • Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale Sikkerhetsmakulering til andre?
  • Hvor fornøyd er du totalt med Sikkerhetsmakulering som leverandør (kundetilfredshet)

Resultatet:

Dette forteller oss at våre kunder stort sett er veldig fornøyd med vår service, tjenester og løsninger, og det er vi utrolig glade for. I dagens marked er det viktigere enn noen gang, at våre kunder er fornøyde og lojale, med de tjenester og løsninger vi leverer. “Jungeltelegrafen” går raskere nå enn noen gang.

For at vi skal fortsette å gi våre kunder den beste servicen og de sikreste løsningene, jobber vi aktivt med tydelige mål, strategier, igangsetter og følger opp tiltak basert på resultatet. Her blir alle våre avdelinger involvert. Vi er i sluttfasen i sertifisering av ISO 27001 og ISO 9001. Dette er utrolig viktig for oss å få på plass, og det å kommunisere til kundene hvor seriøs sikkerhetsarbeidet håndteres i alle ledd internt hos oss.

Vi erfarer at kundene er mer bevist på sitt sikkerhetsansvar som de har ovenfor sin bedrift og dens ansatte. Det kan være personopplysninger, bedriftshemmeligheter og sikker avhending av arkiv. Det er flere dokumenter som defineres som sensitive enn hva som er gjort tidligere grunnet strengere lovverk.

For oss i Sikkerhetsmakulering er gode kundeopplevelser særdeles viktig, derfor er det viktig med tilbakemeldingene vi får fra dere i denne kundeundersøkelsen.

Kundetilfredshet er ferskvare

Ved å levere på sikkerhet, kundebehov og sikre høy kundetilfredshet kan Sikkerhetsmakulering AS være trygg på at de har valgt riktig retning. Likevel kan det oppstå situasjoner som gir utslag på kundetilfredsheten. – Vi må erkjenne at kundetilfredshet er ferskvare, og små ting kan slå uheldig ut. Derfor er det viktig at vi har øye for detaljene – både som et øyeblikksbilde og del av den langsiktige jobben vi skal gjøre for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi ser frem til fortsatt å ha alle våre kunder med på laget, og vi i Sikkerhetsmakulering skal fortsette vårt kontinuerlige utviklingsarbeid, slik at våre kunder kan være trygge på at vi er det «sikreste valget».

Vi ser frem til et fortsatt godt og sikkert samarbeid med eksisterende og nye kunder. Sikkerhetsmakulering skal være det trygge og sikre valget.

Har du spørsmål, så ta kontakt med oss i salgsavdelingen.

Gyri H. Myhre, Sales Manager: gyri.myhre@sikkerhetsmakulering.no eller tlf: 909 66340

Line Abrahamsen, Key Account Manager: line.abrahamsen@sikkerhetsmakulering.no eller tlf: 412 26 216

FLERE NYHETER

Nå er vi ISO-sertifiserte!

Da Sikkerhetsmakulering AS ble etablert i mai 2020, hadde vi en ambisjon om å bli den foretrukne landsdekkende leverandøren av destruksjon av