Skip to content

Usikkerheten i Europa tvinger frem en bunnsolid sikkerhetstjeneste

Korrekt håndtering av sensitiv informasjon er viktigere enn noen gang. Med urolighetene i verden kan man ikke forutse hva man møter på i morgen. Derfor har det kanskje aldri vært viktigere for våre kunder å ha sikre løsninger for elektroniske lagringsenheter og fysiske dokumenter. Det er ikke bare datakriminalitet som er en trussel for norske bedrifter!

For oss er sikker håndtering av sensitiv informasjon, det være seg papir og/eller elektroniske lagringsmedier, viktigst av alt.

  • Godkjente sletteverktøy. Dokumenter og elektroniske lagringsmedier som inneholder sikkerhetsgradert informasjon eller annen sensitiv informasjon , og ikke lenger skal benyttes, skal destrueres ved bruk av metoder som sikrer at informasjonen ikke er mulig å rekonstruere. Alle våre sletteløsninger for digitale lagringsmedier er bygget på sertifisert sletteverktøy som er godkjent og anbefalt av NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet). Det er viktig å vite at alle dokumenter og lagringsmedier som inneholder sikkerhetsgradertinformasjon i.ht. Sikkerhetsloven, skal destrueres ved hjelp av produkter som er godkjent og anbefalt av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. For sletting av informasjon på elektroniske lagringsmedier, bruker Sikkerhetsmakulering sletteverktøyet Blancco, som er anbefalt og godkjent av NSM. Hos oss kan du få ustedet destruksjonsbevis og rapporter som viser at nettopp ditt materiell er destruert og slettet på en sikker måte.
  • Gjenvinningsgrad på det vi makulerer og destruerer. For makulering og destruksjon brukes det spesialtilpassede kverner. Det kvernede materiale blir blandet sammen, og går deretter videre til gjenvinning. Det vil si at det kan brukes i nye produkter. Gjenvinningsgraden på elektroniske lagringsmedier er 98%, og kun 2% går til deponi, og er lagringsmediene i god stand går det til gjenbruk. Vi er veldig stolt av at 100% av vårt makulerte papir går til gjenvinning.
  • Sikkerhetsmakulering kommer til din bedrift, og henter dine sensitive dokumenter med uniformerte og godkjente sjåfører. Sikkerhetsmakulering AS henter kundens sensitive dokumenter, eller elektroniske lagringsmedier, i deres lokaler. Hvor vi har satt ut låsbare og sporbare beholdere. Disse blir transportert av våre uniformerte og sikkerhetsgodkjente sjåfører, på en sikker og trygg måte inn til et av våre sikre og moderne produksjonsanlegg. Her blir alt materiell makulert, slettet eller destruert. 

SMAS skal være det «sikreste valget» for våre kunder.  Derfor tenker vi sikkerhet i hele vår verdikjede.

Ta gjerne kontakt med salgsavdelingen, hvis du ønsker et møte eller et tilbud.

Kundeservice@sikkerhetsmakulering.no

FLERE NYHETER

Nå er vi ISO-sertifiserte!

Da Sikkerhetsmakulering AS ble etablert i mai 2020, hadde vi en ambisjon om å bli den foretrukne landsdekkende leverandøren av destruksjon av