Skip to content

Makulering av papir

Sensitiv informasjon i papirdokumenter kan lett komme på avveie, om ikke du og din virksomhet har gode rutiner og sikre løsninger for hvordan dette skal håndteres.

Sensitiv informasjon i papirdokumenter kan lett komme på avveie, om ikke du og din virksomhet har gode rutiner og sikre løsninger for hvordan dette skal håndteres.

Sikkerhetsmakulering AS har et 100% sikkert og gjennomarbeidet konsept for våre kunder, der vi sørger for at all sensitiv informasjon blir makulert og destruert/slettet på en sikker og trygg måte. Vi er ledende i bransjen på utvikling og kompetanse på våre fagområder.

Vi sikrer at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie. Våre løsninger for makulering av papir er utarbeidet og bygget på kravene i EU-direktivet for vern av personopplysninger, som tredde i kraft 20. juli 2018 (GDPR), er i varetatt.

Vi utfører hele tjenesten fra A til Å for våre kunder.

Vi henter kundens sensitive dokumenter eller elektroniske lagringsmedier i deres lokaler, hvor vi har utplassert låsbare og sporbare beholdere.

Disse blir transportert, av våre sikkerhetsgodkjente sjåfører, på en sikker og trygg måte inn til ett av våre sikre og svært moderne anlegg, hvorpå alt materiale blir makulert, slettet eller destruert umiddelbart.

I Oslo har vi bygd opp et topp moderne anlegg med de høyeste sikkerhetskrav, som er på linje med de største og sikreste makuleringsanleggene i Europa. Her, og i alle våre andre anlegg, er alle våre ansatte sikkerhetsgodkjente etter våre strenge sikkerhetskrav.

I etterkant kan alle sletting, makulering og destruksjon dokumenteres med et destruksjonsbevis, hvis kunden ønsker.

Vil du mer informasjon rundt makulering av papir? Kontakt vår kundeservice på telefon 22 81 40 00 eller send en e-post til kundeservice@sikkerhetsmakulering.no.

Del denne siden

Andre tjenester

ARKIVRYDDING

Det kan være en omfattende jobb å rydde i arkivene. Vi bistår dere etter behov og ønsker.

SLETTING AV INFORMASJON PÅ ELEKTRONISKE LAGRINGSMEDIER

Sikkerhetsmakulering AS har ekspertkompetanse, både sletting og destruering av sensitiv informasjon på elektroniske lagringsmedier.
Har du spørsmål eller ønsker å bestille  sikkerhetsbeholder, så ta kontakt med oss:
Tlf: +47 22 81 40 00
Epost: kundeservice@sikkerhetsmakulering.no