Skip to content

Makulering av digitale enheter

I næringslivet og offentlig sektor, er det ekstremt store mengder med sensitiv informasjon som lagres på ulike lagringsenheter. Lagringsenhet kan f.eks. være pc, laptop, servere, harddisk, CD og minnepenn. Det er viktig at du og virksomheten har tydelige rutiner, og sikre løsninger for hvordan informasjon som lagres på lagringsenheter skal behandles.

Sikkerhetsmakulering AS har ekspertkompetanse, både på sletting og destruering av informasjon. Vi har sletteverktøy og kverner innen for Norsk lovverk. Løsningen for destruksjon av sensitiv informasjon på lagringsenheten lages i samarbeid med kunden, og etter deres ønske.

Alle sletting og destruering av informasjon utføres ved vårt moderne og sikre anlegg i Oslo. Her har vi ett topp moderne anlegg, bygget med de høyeste sikkerhetskrav, som er på linje med de største og sikreste anleggene i Europa. Alle våre ansatte er sikkerhetsgodkjente i henhold til våre sikkerhetskrav. Blant annet må alle våre operatører som arbeider med sletting ha en utvidet og uttømmende politiattest uten merknader.

Sikkerhetsmakulering AS utfører hele tjenesten fra A til Å for våre kunder. Vi setter ut oppsamlingsenheter, transporterer lagringsenhetene sikkert til vårt anlegg, og destruerer umiddelbart. Slettingen og destrueringen dokumenteres med destruksjonsbevis, slik på kunden får oversikt over hele prosessen som er utført.

Ta kontakt med oss for få vite mer om prosessen rundt sletting og destruksjon av sensitiv informasjon på elektroniske lagringsmedier.

E-post: kundeservice@sikkerhetsmakulering.no eller telefon 22 81 40 00.

 

Del denne siden

Andre tjenester

MAKULERING AV PAPIR

Sensitiv informasjon på papirdokumenter kan lett komme på avveie om ikke du og virksomheten har tydelige rutiner og sikre løsninger, for hvordan dette skal håndteres.

ARKIVRYDDING

Det kan være en omfattende jobb å rydde i arkivene. Vi bistår dere etter behov og ønsker.
Har du spørsmål eller ønsker å bestille  sikkerhetsbeholder, så ta kontakt med oss:
Tlf: +47 22 81 40 00
Epost: kundeservice@sikkerhetsmakulering.no