Om Sikkerhetsmakulering AS

Vi er ett av Norges ledende selskap innenfor makulering og destruksjon/sletting av sensitiv informasjon på dokumenter og på elektroniske lagringsmedier.

Vi er en landsdekkende aktør, og håndterer kunder i alle deler av landet. Våre moderne produksjonsanlegg ligger i Oslo, Bergen, Trondheim, Sandnes og Kristiansand. Vi er en del Europas største nettverk innenfor makulering og destruksjon.

Når det gjelder sensitiv informasjon, så vil vi alltid behandle alt med samme høye sikkerhetsnivå. Det spiller heller ingen rolle hvor store mengder du har, alt tas hand om på en sikker og diskret måte.

Vi er din sikkerhetsrådgiver, og tilbyr makulerings- og destruksjonstjenester i hele Norge.

Vårt fag er sikkerhet, og vi har tatt mål av oss til å være den komplette leverandøren av makulering/sletting og destruksjon av sensitiv informasjon. Et samarbeid med oss vil gi deg den mest profesjonelle-, sikre- og oppdaterte tjenesten innen bransjen.

Sikkerhetsmakulering AS er et 100% eid datterselskap av Stena Recycling AS.

Vår eier er Nordens ledende selskap innenfor gjenvinning av stål, metaller og elektronikk, med over 3000 ansatte og 200 produksjonsanlegg i 10 land.

 

STENA RECYCLING

Stena Recycling samler inn og resirkulerer komplekse produkter – alt fra biler og elektronikk til batterier og plast. Vi har avanserte gjenvinningsanlegg der vi separerer og raffinerer disse komplekse produktene i høy hastighet og med stor nøyaktighet. Og nå kan vi utvinne flere materialer i større volum enn noen gang før. Vår drivkraft er å betrakte alt avfall som en verdifull ressurs. Vi har et nettverk av 166 gjenvinningsanlegg i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland og Italia og handler globalt med råvarer. Vi har en sterk løsningsorientert forretningskultur, med 2700 ansatte med omfattende ressursforvaltningskompetanse.  Vi jobber aktivt med flere ulike FoU-prosjekter. Siden 2008 har vi finansiert et unikt professorat i industriell resirkulering ved Chalmers teknologiske høyskole — og vi deltar i nasjonale og pan-europeiske forskningsprosjekter. Stena Recycling er en del av Stena Metall-konsernet.

STENA METALL

Stena Metall-konsernet er et ledende gjenvinnings- og handelsselskap. Konsernets virksomhet omfatter også produksjon av aluminium fra resirkulerte råvarer, forsyning av stålprodukter, finansiell virksomhet og internasjonal handel med stål, ikke-jernholdige metaller og olje. Stena Metall-konsernet opererer fra mer enn 200 lokasjoner internasjonalt.

 STENA-SFÆREN

Stena Metal Group er på sin side en del av Stena-Sfæren, eid av den Gøteborg-baserte Olsson-familien. Stena-sfæren består av tre morselskaper Stena AB (publ), Stena Sessan AB og Stena Metall AB. Det er en av Sveriges største familieeide forretningskonsern, med virksomhet over hele verden. Stena Sfæren-virksomheter inkluderer fergelinjer, rederier, offshore boring, eiendom, finans, forretningsutvikling, resirkulering, miljøarbeid og handel.

Sjekke ut: www.stenarecycling.no

Våre tjenester

MAKULERING AV PAPIR

Sensitiv informasjon på papirdokumenter kan lett komme på avveie om ikke du og virksomheten har tydelige rutiner og sikre løsninger, for hvordan dette skal håndteres.

ARKIVRYDDING

Det kan være en omfattende jobb å rydde i arkivene. Vi bistår dere etter behov og ønsker.

SLETTING AV INFORMASJON PÅ ELEKTRONISKE LAGRINGSMEDIER

Sikkerhetsmakulering AS har ekspertkompetanse, både sletting og destruering av sensitiv informasjon på elektroniske lagringsmedier.
Har du spørsmål eller ønsker å bestille  sikkerhetsbeholder, så ta kontakt med oss:
Tlf: +47 22 81 40 00
Epost: kundeservice@sikkerhetsmakulering.no