Skip to content

Om Sikkerhetsmakulering AS

Sikkerhetsmakulering AS er et datterselskap av Stena Recycling AS som er et av Norges ledende selskap innen gjenvinning. Selskapene inngår i Nordens største gjenvinningsgruppe Stena Metall, som er en del av Stenasfæren:

STENA RECYCLING

Stena Recycling samler inn og resirkulerer komplekse produkter – alt fra biler og elektronikk til batterier og plast. Vi har avanserte gjenvinningsanlegg der vi separerer og raffinerer disse komplekse produktene i høy hastighet og med stor nøyaktighet. Og nå kan vi utvinne flere materialer i større volum enn noen gang før. Vår drivkraft er å betrakte alt avfall som en verdifull ressurs. Vi har et nettverk av 166 gjenvinningsanlegg i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland og Italia og handler globalt med råvarer. Vi har en sterk løsningsorientert forretningskultur, med 2700 ansatte med omfattende ressursforvaltningskompetanse.  Vi jobber aktivt med flere ulike FoU-prosjekter. Siden 2008 har vi finansiert et unikt professorat i industriell resirkulering ved Chalmers teknologiske høyskole — og vi deltar i nasjonale og pan-europeiske forskningsprosjekter. Stena Recycling er en del av Stena Metall-konsernet.

STENA METALL

Stena Metall-konsernet er et ledende gjenvinnings- og handelsselskap. Konsernets virksomhet omfatter også produksjon av aluminium fra resirkulerte råvarer, forsyning av stålprodukter, finansiell virksomhet og internasjonal handel med stål, ikke-jernholdige metaller og olje. Stena Metall-konsernet opererer fra mer enn 200 lokasjoner internasjonalt.

 STENA-SFÆREN

Stena Metal Group er på sin side en del av Stena-Sfæren, eid av den Gøteborg-baserte Olsson-familien. Stena-sfæren består av tre morselskaper Stena AB (publ), Stena Sessan AB og Stena Metall AB. Det er en av Sveriges største familieeide forretningskonsern, med virksomhet over hele verden. Stena Sfæren-virksomheter inkluderer fergelinjer, rederier, offshore boring, eiendom, finans, forretningsutvikling, resirkulering, miljøarbeid og handel.

Sjekke ut: www.stenarecycling.no

Våre tjenester