Så enkelt tar du det sikreste valget

Med fokus på trygghet og miljø gir vi ditt gamle IT-utstyr nytt liv, samtidig som vi tar vi hånd om din sikkerhet. Våre tjenester går kun gjennom ett system – vårt eget. Og siden vi eier alle ledd i prosessen fra henting til gjenvinning, kan vi garantere en sikker, grønn og helt forutsigbar makulering. 

Slik fungerer det:

1. Bestilling

Dere kontakter oss på mail eller telefon, så fikser vi resten!

2. Henting

Vår sikkerhetsgodkjente sjåfør henter IT-utstyr dere ikke har bruk for i en låst beholder og frakter det direkte til vårt anlegg. 

3. Sikker transport

Sikkerhetsbeholderen er sporbar hele veien til våre lokaler, som i sin tur er sikret med streng adgangskontroll og kameraovervåking.

4. Sletting

På anlegget sletter vi all sensitiv informasjon fra lagringsmedier, før de går videre til gjenbruk eller gjenvinning.  

5. Gjenbruk

Vi sørger for at så mange enheter som mulig får et nytt liv, og at de finner veien til en ny bruker.  

6. Gjenvinning

Enheter som ikke kan reddes, kvernes om til «støv» som igjen sendes videre til smelting og materialgjenvinning.

7. Rapportering

Etter sletteprosessen, sender vi på forespørsel en rapport med alt som er behandlet. Ved behandling av nyere utstyr i større mengder, tilbyr vi også videresalg og tilbakebetaling basert på salgsverdien

Ta det sikreste valget i dag

og kvitt deg med IT-utstyr på en trygg måte

Finn frem alt dere har av gamle mobiler, nettbrett, PC-er, laptoper, harddisker, servere, CD-er og minnepenner, og la oss ta hånd om det. Vi sørger for at din sikkerhet er ivaretatt til punkt og prikke, og ikke minst at behandlingen av det vi mottar er til det beste for miljøet.

Kontakt vår kundeservice:

Telefon: +47 22 81 40 00
Mail: kundeservice@sikkerhetsmakulering.no